Taksmann Bent Sollie AS Arbeider etter strenge etiske regler for takstbransjen

BOLIGSALGSRAPPORT
Boligsalgsrapport er en fullstendig sjekk av boligen i forbindelse med eierskifte.

TILSTANDSRAPPORT
Detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

SKADETAKST
Brukes ved skade på fast eiendom og løsøre, som vannskade, brannskade, til bruk ved forsikringssak.

LÅNETAKST
Som grunnlag for langsiktig belåning.

NATURSKADE
Skade som direkte skyldes skred, storm, flom, jordskred.

REKLAMASJONSTAKST
Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning.

VERDITAKST
En forventet markedsverdi ved salg av bolig. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet